گرامر when در انگلیسی چیست؟
آموزش گرامر انگلیسی

گرامر when در انگلیسی چیست؟

when (به معنای چه زمانی، کی) یکی از کلمات WH است که در زبان انگلیسی کاربردهای بسیاری دارد. این کلمه ممکن است یک کلمه پرسشی،

ضمایر در انگلیسی
آموزش ضمایر

ضمایر در انگلیسی

ضمایر کلماتی هستند که جایگزین اسم ها و برای جلوگیری از تکرار آنها استفاده میشوند. ضمایر کلماتی مانند: او، شما، ما، خودشان، برخی، هر… می

اسم در انگلیسی
آموزش اسم ها

اسم در زبان انگلیسی

یکی از گرامرهای کاربردی در زبان انگلیسی مبحث اسم ها است. در حقیقت اسامی در زبان انگلیسی ممکن است کاربردهای متنوعی داشته باشند که اصلی

فعل در انگلیسی
آموزش افعال

آشنایی با فعل در انگلیسی

فعل ها در هر زبانی بخش مهمی از نکات گرامری و دستوری را به خود اختصاص می دهند. افعال در زبان انگلیسی نیز انواع مختلفی

انواع زمان در افعال انگلیسی
آموزش زمان افعال

انواع زمان در افعال انگلیسی

می‌دانیم که گرامر بخش مهمی از یادگیری زبان انگلیسی را به خود اختصاص می‌دهد و اصلی‌ترین بخش گرامر زبان انگلیسی نیز به زمان افعال اختصاص

حرف اضافه در انگلیسی
آموزش حروف اضافه

حرف اضافه در انگلیسی

یکی از مهمترین بخش‌های گرامری زبان انگلیسی حرف اضافه است. در این مقاله جامع و کاربردی به معرفی حرف اضافه، کاربردها و انواع آن می‌پردازیم.

قید در زبان انگلیسی
آموزش قید

قید در انگلیسی

قیدها عموما برای توصیف فعل و یا صفتی در جمله کاربرد دارند. یکی از بخش های مهم گرامری در زبان انگلیسی آشنایی با قیدها در