گرامر شرطی نوع دوم | If you were, you would do

شرطی دوم یا Second Conditional جملات شرطی در انگلیسی کاربردشون خیلی زیاده و خیلی جاها توی مکالمات ساده روزمره استفاده می شه، اینجا شرطی نوع

تفاوت arrive و get و reach
آموزش افعال

تفاوت arrive و get و reach

هر سه فعل reach و arrive و get به معنی رسیدن به مکان، زمان یا موقعیتی می باشند. ولی این سه فعل تفاوتهایی در موارد