تفاوت be surprised-surprise‪-‬get surprised

surprise – be surprised – get surprise

اکثر زبان آموزان سورپرایز کردن رو با سورپرایز شدن اشتباه میگیرند٬ در این درس قصد داریم که تفاوت get surprised, surprise و be surprised رو به شما آموزش دهیم.

surprise 

به معنی کسی رو سورپرایز و غافلگیر کردن

وقتی میگیم I surprise یعنی من سورپرایز میکنم
بعبارتی٬ سورپرایز کننده٬ فاعل این جمله هستش

I surprised her
من اورا غافلگیر کردم.

He surprised me
او من را سورپرایز کرد.

⇓  Azi get surprised seeing her facial acne in the mirror

get surprised

امااگر بخواهیم بگیم که سورپرایز شدم٬ باید از جمله I got surprised استفاده کنیم٬ گاهی این موضوع تصور میشه که که در این جمله surprised مجهول جمله قبلی باشد٬ اما درست نیست٬ قسمت سوم برخی از فعل ها با صفت هم شکل هستند و این باعث سوءتفاهم میشود.

پس در نظر داشته باشید که کلمه ای که بعد از get میاید یک صفت است و به شکل صفت هم معنیش میکنیم.

پس وقتی میگیم I got surprised یعنی: من غافلگیر شدم٬ سورپرایز شدم.

be surprised

مدل دیگری که از surprised استفاده میشود٬ استفاده از فعل کمکی be هست.
این عبارت یعنی سورپرایز بودن

I am surprised
من سورپرایز هستم

She was completely surprised by her father’s positive response
او کاملا سورپرایز بود.

 

⇓ مثال از  surprise – be surprised – get surprise ⇓

You surprised me
تو منو غافلگیر کردی

I got surprised
من غافلگیر شدم

I am surprised now
من الان غافلگیر هستم.

شاید علاقه مند باشید سایر دروس آموزش لغت سایت رامین موسوی را مشاهده کنید.

شدن = get
get surprised
سورپرایز شدن توسط کسی یا چیزی

I got surprised
من سورپرایز شدم

She got surprised
او سورپرایز شد

I want to get surprised by seeing him
میخوام با دیدن او سورپرایز بشم

I don’ t get surprised too easily, Azi.
آزی٬ من به راحتی سورپرایز نمیشم.

آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *