این عبارت درست است؟ Work More, Harder

اشتراک گزاری
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook

عناوین

کدامیک درست است؟ Work More, Harder یا Work More Harder
صفت برتر

adjective + er

از صفتها برای نشان دادن تغییر یا مقایسه دو شیء، دو فرد و…. استفاده می شود.

زمانی که صفت برای مقایسه دو اسم بکار برده شود از کلمه ” از ” و پسونده ” تر” استفاده می شود.

طبق فرمول:

adjective + er + noun
Or
adjective + er + than + noun

We need a bigger garden.

* برای صفت های یک سیلابی و دو سیلابی و نشان دادن برتری یک اسم از دیگری در آخر صفت ” er ” ( تر ) و کلمه than استفاده میشود.

 

طبق فرمول:

more + adjective + than + noun

Our house is bigger than your house.

خانه ما از خانه شما بزرگتر است.

tall ———- > taller
old ——— > older
happy ———- > happier

* برای صفتهای بیش از دو سیلاب از more استفاده می کنیم.

more + adjective + than

Beautiful ———- > more beautiful

Dangerous ———- > more dangerous

A car is more expensive than a bicycle

ماشین گران تر از دوچرخه است

I work more, harder

I work more

من بیشتر کار می کنم. ( چجوری بیشتر کار می کنی؟ بیشتر کار می کنم و سخت تر)

I work more and I work harder

[ بیشتر بدانید: گرامر double comparative]

لزوماً نیاز نیست جمله دوم کامل گفته شود. harder را می توانیم یک جمله در نظر بگیریم.
دقت کنید در این جمله more برای harder استفاده نشده، بلکه برای work میباشد.
و در این صورت harder می تواند قبل از more بیاید.

I work more, harder
Or
I work harder, more

 

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها