قید در انگلیسی

قید در زبان انگلیسی

قیدها عموما برای توصیف فعل و یا صفتی در جمله کاربرد دارند. یکی از بخش های مهم گرامری در زبان انگلیسی آشنایی با قیدها در این زبان است. در این مقاله قصد داریم به تعریف قید، کاربرد آن و انواع قید در زبان انگلیسی بپردازیم. تعریف قید (Adverb) در انگلیسی چیست؟ منظور از قید شکلی […]

فیلم با زیرنویس یا بی زیرنویس ببینیم؟

فیلم یکی از مهمترین منابع کمک آموزشی برای تقویت زبان است. فیلم سرشار از مکالمه های دنیای واقعی است، فیلم کلمه ها را در قالب جمله های کاربردی به شما می آموزد و شما را با فرهنگ آن کشور آشنا می کند. ویژگی های دیداری فیلم انگلیسی باعث می شود زبان را بهتر یاد بگیرید […]

ترجمه اسامی در انگلیسی

  اسامی در انگلیسی به دو شکل هستند یا اسم خاص هستند و یا اسم عام. اسم خاص به اسمی گفته میشود که برای معرفی شخص٬ مکان و … استفاده میشود. اسم عام اسمی که در تعریف کلی اشیاء استفاده میشود. حال در ترجمه اسامی از فارسی به انگلیسی و حتی بالعکس باید تشخیص دهیم […]