ترجمه اسامی در انگلیسی

اسامی در انگلیسی به دو شکل هستند یا اسم خاص هستند و یا اسم عام.
اسم خاص به اسمی گفته میشود که برای معرفی شخص٬ مکان و … استفاده میشود.
اسم عام اسمی که در تعریف کلی اشیاء استفاده میشود.
حال در ترجمه اسامی از فارسی به انگلیسی و حتی بالعکس باید تشخیص دهیم که کدام کلمه عام و کدام کلمه خاص است.

مثلا در ترجمه خیابان خواجه عبدالله به انگلیسی

ابتدا باید تشخیص دهیم که کدام کلمه عام و کدام کلمه خاص است.

کلمه خیابان یک کلمه عام است و میتوان آن را به معادل انگلیسی آن برگرداند

اما کلمه خواجه عبدالله یک اسم خاص است که برای معرفی مکانی از آن استفاده شده است.

در نتیجه این کلمه به انگلیسی ترجمه نمیشود.

خیابان خواجه عبدالله = Khaje Abdolllah Street

بخاطر داشته باشیم که اسم های خاص رو در ترجمه ها تغییر نمیدهیم.

آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *