من هم همینطور – So do I – Neither do I

اشتراک گزاری
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook

عناوین

 

So Do I

Azi bought a new car last year. So did I

آزی سال گذشته یک ماشین جدید خرید. منم همینطور

یعنی منم سال گذشته ماشین خریدم.

She can speak Turkish. So can I

اون میتونه ترکی صحبت کنه٬ منم همینطور٬ یعنی منم میتونم ترکی صحبت کنم

همینطور که توی مثال ها دقت میکنید٬ عبارت So + Auxiliary Verb + Subject (Auxiliary Verb = فعل کمکی) در تایید حرف کسی میاید٬ یعنی در تایید جمله ای که گفته شده. همین قاعده برای تایید منفی جملات از عبارت زیر استفاده میکنیم Neither + Auxiliary Verb + Subject I don’t enjoy playing Xbox. Neither does my friend. من از بازی ایکباکس لذت نمیبرم. دوستم هم همینطور

شاید علاقه مند باشید سایر دروس آموزش گرامر سایت رامین موسوی را مشاهده کنید.

Tense I You He She We They
Present simple So do I. / Neither do I. So do you. / Neither do you. So does he. / Neither does he. So does she, / Neither does she. So do we. / Neither do we. So do they. / Neither do they.
Present continuous So am I. / Neither am I. So are you. / Neither are you. So is he. / Neither is he. So is she. / Neither is she. So are we. / Neither are we. So are they. / Neither are they.
Present perfect / Present perfect  continuous So have I. / Neither have I. So have you. / Neither have you. So has he. / Neither has he. So has she. / Neither has she. So have we. / Neither have we. So have they. / Neither have they.
Past simple So did I. / Neither did I. So did you. / Neither did you. So did he. / Neither did he. So did she. / Neither did she. So did we. / Neither did we. So did they. / Neither did they.
Past continuous So was I. / Neither was I. So were you. / Neither were you. So was he. / Neither was he. So was she. / Neither was she. So were we. / Neither were we. So were they. / Neither were they.
Past perfect / Past perfect continuous So had I. /  Neither had I. So had you. / Neither had you. So had he. / Neither had he. So had she. / Neither had she. So had we. / Neither had we. So had they. / Neither had they.
Future with will / Future continuous / Future perfect / Future perfect continuous So will I. / Neither will I. So will you. / Neither will you. So will he. / Neither will he. So will she. / Neither will she. So will we. / Neither will we. So will they. / Neither will they.
Future with going to So am I. / Neither am I. So are you. / Neither are you. So is he. / Neither is he. So is she. / Neither is she. So are we. / Neither are we. So are they. / Neither are they.
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها