نحوه استفاده از Just ،yet ،still ،already

گرامر just,yet,still,already
اشتراک گزاری
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook

عناوین

این کلمات که به قیود زمان معروف هستند٬ اغلب با فرم فعل در حالت پرزنت پرفکت (حال کامل) استفاده میشوند اما٬ yet, still و already میتوانند با فرم های دیگه فعل هم بیایند. البته استثناهایی وجود دارد که در این درس بیشتر به آنها می پردازیم.

Azi has already finished her homework

گرامر Just

just به معنای “یک کمی قبل تر یا اخیرا، یا لحظه ی قبل از لحظه صحبت ” است. just مترادف recently است.

Just اغلب در گرامر پرزنت پرفکت (Present Perfect) یا حال کامل یا ماضی بعید (Past Perfect) استفاده میشود. ویدئو آموزشی که در ادامه امده است را ببیند.

 

در ادامه برای مثال چند جمله با just را می خوانید:

I’ve just seen Azi coming out of the class

یک کمی قبل آزی رو دیدم که از کلاس بیرون میومد.

Ramin’s just called. Can you ring him back please?

رامین یه کمی قبل زنگ زده. میتونی باهاش تماس بگیری لطفا؟

I’m on my way to the station. Their bus has just arrived.

من تو راه ایستگاهم. اتوبوس آنها یک کمی قبل رسیده.

[ بیشتر بدانید: تفاوت reach و arrive]

 

کاربرد just:

در زبان انگلیسی Just می تواند کاربردهای مختلفی داشته باشد.. انواع کاربرد Just عبارت اند از:

  • به معنی اخیرا که در بالا مثال زدیم
  • به معنی سریع و Immediately : 

I’m just going to finish mu duty and then we can go.

  • Just به معنی همین چند لحظه پیش:

I saw Azi just as she was leaving her apartment yesterday.

  • به عنوان قید و به معنی only:

Azi said she just needed some alone time to relax.

  • و …  

جایگاه just در جمله:

موقعیت قرار گیری just در جمله، بین فعل کمکی have / has و قسمت سوم فعل (past participle) است.

نکته:

در انگلیسی آمریکایی در گذشته ساده نیز میتوان از just استفاده کرد.

I just saw Mina at party

 

گرامر YET

از yet زمانی که درباره چیزی که انتظار اتفاق افتادنش بوده ولی تا این لحظه اتفاق نیفتاده است، استفاده میکنیم.

yet رو در فارسی به معنای هنوز و تا این لحظه است و کاربرد yet در present perfect است.

Azi hasn’t finished it yet. She’ll do it after calling her mom

آزی هنوز تمومش نکرده. بعد از تلفن به مامانش انجام میده.

کاربرد yet

1- از yet در جملات سوالی (questions) و منفی (negatives) استفاده میشود.

Has Azi finished her homework yet?

آزی هنوز مشق هاشو تموم نکرده؟ (در اینجا سوال کننده انتظار دارد که تکالیف تکمیل بشود)

نکته:

yet به ندرت در جملات مثبت استفاده میشود و اگه استفاده بشود معنای جمله را منفی میکند.

I have yet to read the ‘Harry Potter and the Goblet of Fire’ book = I have not read the ‘Harry Potter and the Goblet of Fire’ book yet, but I will probably read it soon.

2- yet به عنوان قید

Azi hasn’t registered for class yet.

3- yet به عنوان حرف ربط

It felt strange and yet so wonderful to see snow in the spring!

4- yet برای تاکید

The watch’s broken down yet again!

5- و …

موقعیت yet در جمله:

Yet معمولا در انتهای جمله قرار میگیرد

 

گرامر STILL

still در مواقع صحبت از چیزی که هنوز تمام نشده است و یا فعالیتی که هنوز ادامه دار (استمراری) است، استفاده میشود.٬ مخصوصا زمانی که ما انتظار داریم که زودتر تمام شود.

کاربرد still در present perfect است.

برای نمونه چند جمله با still را در ادامه می خوانید: 

I’ve still got all those chocolate you bought me

هنوز همه اون شکلات هایی که برام خریدی رو دارم.

You promised to give me that USB yesterday and you still have not filled it by data

تو به من قول دادی که دیروز فلش مموری رو میدی اما هنوز با دیتاها پرش نکرده ای.

کاربرد Still

در جملاتی که

۱- صحبت از یک فعالیت استمراری میشود

۲- در جملاتی که یک موقعیت عادتی رو نشون میده

۳- با افعال be و have و افعال حسی (Verbs of primary perception) برخی از افعال حسی عبارتند از: see, hear, smell, look, watch, seem, taste, feel,

[ بیشتر بدانید: افعال حالتی در انگلیسی]

مثال افعال حسی و still:

I can still hear him

من هنوز میتونم صداشو بشنوم.

مثال جملات استمراری:

Are you still working in the drugstore؟

آیا هنوز در داروخانه کار میکنید؟

I am still doing my homework

من هنوز دارم تکالیف انجام میدم.

Azi’s been waiting for over an hour and her friend still hasn’t come

آزی یک ساعت منتظر دوستش بوده و دوستش هنوز نیومده.

 still در جملاتی که صحبت از یک عادت میکنند:

He still goes to gym every Fridays

She still goes swimming everyday

still در جملات مثبت ظاهر میشود

I still see Ramin outside

نکته:

اگر بخواهیم معادل still در جملات منفی داشته باشیم میتوانیم از not…anymore استفاده کنیم.

I no longer work for Apple Company

من دیگه برای شرکت اپل کار نمیکنم.

I am not a week girl anymore.

من دیگه یک دختر ضعیف نیستم.

[ بیشتر بدانید: کاربرد anymore]

جایگاه still در جمله: 

معمولا still در اواسط جمله میاید.

 

گرامر Already

قید already به معنی “قبلا٬ پیش از این”  و برای نشان دادن چیزی که در گذشته اتفاق افتاده یا زمانی که می خواهیم بگوییم  چیزی زودتر یا زودتر از زمانی که احتمال وقوعش بود اتفاق افتاده است، به کار می رود. Already معمولا زمانی استفاده می شود که اتفاقی افتاده و ما نتیجه آن کار را می بینیم.

I’ve already eaten my dinner and I can’t eat any thing else

من همین الان شامم رو خوردم و چیز دیگه ای نمیتونم بخورم.

My teacher already left the institute! What are we going to do now?

معلمم همین الان موسسه رو ترک کرد. الان قراره چیکار کنیم؟

استفاده از قید already در انگلیسی آمریکایی در گرامر گذشته ساده نیز کاربرد دارد.

British English:

I have already done my homework

He has already washed his shirt

American English:

I already did my homework

He already washed his shirt

My teacher already left the institute! What are we going to do now؟

معلمم همین الان موسسه رو ترک کرد. الان قراره چیکار کنیم؟

موقعیت already در جمله:

already در اواسط جمله می آید.

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها