آموزش گرامر have got to و have to

تفاوت have to و have got to
اشتراک گزاری
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook

عناوین

پیش از این با دو فعل have و have got آشنا شده ایم و موارد استفاده از آن را در مناسبت های مختلف میدانیم، اما در این درس قرار است در ۸ مورد استفاده از دو فرم have to و have got to آموزش داده بشود و موارد مجاز و غیر مجاز استفاده هر کدام از آنها نیز گفته شود.

گرامر have to و have got to

have to و  have got to  از نظر معنایی یکسان هستند. در ادامه تفاوت have got to و have to و شکل استفاده آنها در موقعیت های مختلف را می خوانید:

فعل ساده بعد از have to و have got to

هردو فرم این فعل برای صحبت در مورد چیزی که لازم است و باید انجام شود استفاده میشود، یعنی موردی که تعهد دارد یا الزام. بعد از هر دو این فعل ها، فعل ساده می آید.

مثال:

We have (got) to go to work tomorrow

ما باید فردا بریم سرکار

Azi cancelled the party tonight. She’s (got) to drive her son home

آزی مهمونی امشب رو کنسل کرد. مجبوره پسرش رو ببره خونه.

فرم منفی (Negative) دو فعل have to و have got to

فرم منفی have got to در انگلیسی آمریکایی رایج نیست. این بدین معنی نیست که استفاده از آن غلط است بلکه به این معنی است که رایج و متداول نیست.

جهت منفی کردن از کلمه don’t , doesn’t به همراه have to استفاده میکنیم.

به عنوان مثال جمله زیر اشتباه است:

X: I haven’t got to work late tomorrow. 

X: We haven’t got to go to school next Tuesday! Yay!

فرم صحیح ان به شکل زیر است:

I don’t have to work late tomorrow.

من فردا مجبور نیستم تا دیروقت سرکار باشم.

We don’t have to go to school next Tuesday! Yay!

سه شنبه آینده مجبور نیستیم بریم مدرسه! هورا

تفاوت have to و have got to

فرم سوالی have to و have got to

فرم سوالی have got to در انگلیسی آمریکایی رایج نیست. جهت سوالی کردن have to/has to از کلمه do/does یا don’t/doesn’t استفاده میکنیم.

به عنوان مثال شکل استفاده زیر غلط است:

X: Have you got to go to work tomorrow? incorrect

X: has this homework got to be finished on Monday? incorrect

استفاده درست:

Do you have to go to work tomorrow?

تو باید فردا بری سرکار؟

Does this homework have to be finished on Monday?

این مشق باید روز دوشنبه انجام بشه؟

زمان استفاده از have go to

از have got to در انگلیسی آمریکایی، فقط در زمان حال (simple present tense) استفاده میشود.

We have got to leave class before it’s over.

ما مجبوریم کلاس رو قبل از اینکه تموم بشه ترک کنیم.

اما have to میتواند فرم گرامر گذشته ساده را نیز داشته باشد.

He had to spend time with his father after his heart attack.

نکته:

فرم گرامر استمراری برای have got to در انگلیسی امریکایی نداریم

X: I am having (got) to … incorrect

شاید علاقه مند باشید سایر دروس آموزش گرامر سایت رامین موسوی را مشاهده کنید.

استفاده از have go to برای صحبت از آینده

زمانی که برنامه ای برای انجام کاری دارید میتونید از have (got) to استفاده کنید تا درباره آینده صحبت کنید

هرچند اگر شما در مورد چیزی که داره در آینده اتفاق میفتد صحبت میکنید میتوانید از فرم ساده فعل زمان حال استفاده کنید.

Ramin has (got) to call his mom tomorrow.

رامین باید فردا به مادرش زنگ بزنه.(ملزم هستش)

Azi has (got) to improve her English before she can go to work.

آزی باید انگلیسیشو قبل از اینکه بره سرکار تقویت کنه.

استفاده از will have to در شرطی نوع اول

میتوان از will/won’t have to در گرامر شرطی نوع اول (امکانی در آینده/شرطی واقعی) استفاده کرد.

این یعنی اینکه شما ملزم به انجام کاری خواهید بود .

If Ramin doesn’t go to military service he will have to get a job

اگه رامین به سربازی نره مجبور به پیدا کردن کار میشه.

نکته: بجای will همچنین میتوان از فرم be going to استفاده کرد.

If she doesn’t go to work today, she’s going to have to take rest this afternoon.

اگر امروز سر کار نره، مجبوره بعدازظهر استراحت کنه.

If she doesn’t change her mind, she‘s going to have to be nervous every day.

اگر او فکرش رو عوض نکنه، باید هر روز عصبی باشه.

نکته: در گرامر شرطی استفاده از have got to مجاز نمیباشد.

استفاده از have got to در بیان تعجب

have got to میتونه بعنوان یک حالت تعجب هم استفاده شود. فقط زمانیکه در مورد موضوعی قطعیت دارید. فرم استفاده از فعل، فرم زمان حال ساده است.

You can’t be serious. You have got to be kidding me!

نمیتونی جدی باشی. تو حتما داری با من شوخی میکنی!

Azi has got to be crazy to want to go into middle of jungle.

ازی باید دیوانه باشه که بخواد بره وسط جنگل!

استفاده از gotta به جای have got to

در واقع سخنران های بومی انگلیسی وقتی میخواهند بگویند got to به صورت خلاصه می گویند gotta. مراقب باشید که در رایتینگ (writing) انگلیسی از این کلمه به این شکل gotta استفاده نکنید.

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها