کدوم لهجه زبان انگلیسی؟

آموزش زبان انگلیسی – کدوم لهجه زبان انگلیسی؟ وقتی ایلتس درس بدی باید بتونی هم آمریکایی، بریتانیایی و استرالیایی هم حرف بزنی که بچه ها

بازوهای من بزرگه ;) – My Muscles Are Big

نکته: تلفظ “آر” در صحبت عادی و غیرکتابی ٬ گاهی “اِر” شنیده میشه. به هر دو تلفظ گوشتون رو عادت بدید وقتی داریم عادی و