طرز تلفظ و معانی مختلف awesome

فونتیک awesome awe-some aw-suh m awe-some aw-uh-m مثال هایی از awesome I had an awesome time at the concert = اوقات فوق العاده‌ای در کنسرت داشتم

تلفظ can و can't
تلفظ و لیسنینگ

نحوه تلفظ can و can’t

در این درس می خواهیم به نحوه تلفظ Can  و Can’t بپردازیم. در ابتدا پیشنهاد می کنم ویدئو این درس را ببنید و سپس بقیه