تلفظ حرف اس بخش ۲

  اس معادل س فارسی تلفظ میشه مثل: risk s اس در اول کلمه صدای س می دهد، مثل: sit اما اگه بعد از حرف

تلفظ حرف اس

  اس معادل س فارسی تلفظ میشه مثل: risk s اس در اول کلمه صدای س می دهد، مثل: sit اما اگه بعد از حرف

رفتی بیرون یا رفته ای بیرون؟

  رفتی بیرون یا رفته ای بیرون؟ اینکه از ماضی نقلی در صحبت هامون استفاده کنیم و یا ماضی ساده بسته به ادبیات گفتاری شما

speaking practice importance

چرا اسپیکینگ در یادگیری زبان مهم است؟

اهمیت تمرین اسپیکینگ ۴ مهارت کلیدی وجود داره زمانیکه شما دارید زبان میگیرید ۱– لیسنینگ ۲– اسپیکینگ ۳– ریدینگ ۴– رایتینگ کدومشون به اون یکی