نکته ای در مورد بیکاز و گذشته کامل

نکته ای در مورد Because و گذشته کامل

 

نکاتی برای تست زنی برای گذشته کامل:
وقتی در جمله شما بیکاز یا زیرا چونکه وجود داره که دلالت به گذشته داره میتونید شک کنید که احتمالا این جمله بعدش باید گذشته کامل یا همون ماضی بعید باشه. یعنی: وقتی میگیم چرا یک کاری رو در گذشته انجام دادیم، اونوقت جمله دلیل رو با گذشته ساده میگیم.

Read More