تفاوت بین کلمات سفر کردن travel | trip | ‬journey

travel | trip | journey

Travel

فعل Travel به معنای سفر کردن و در معنای کلی برای توصیف عمل سفر کردن از یک مکان به مکان دیگر استفاده میشود.
ما هرگز نمیگیم “a travel” زیرا٬ کلمه travel غیرقابل شمارش است.
زمانیکه از Travel به معنای فعل آن استفاده میکنیم٬ در واقع داریم از نحوه سفر کاری٬ سفر به خارج و حتی سفرهای تو شهری برای رسیدن به محل کار یا مدرسه و … صحبت میکنیم.
مثلا ممکنه از وسایل نقلیه که استفاده میکنیم استفاده کنیم:
برای مثال
I travel to school by bus
من برای رفتن به مدرسه از اتوبوس استفاده میکنم.

They travelled on foot
آنها با پیاده روی میروند.

⇓ I love travelling

ادامه مطلب

تفاوت بین a lot of / lots of / a lot

امروز در این درس قصد دارم کلماتی که بیان کننده کمیت٬ میزان ومقدار چیزی هستند را آموزش بدهم. کلماتی که در مکالمه برای نشان دادن شدت چیزی به کار برده میشوند مانند a lot of / lots of / a lot

اما به طرز عجیبی متوجه شدم که زبان آموزانم در هنگام استفاده از این کلمات a lot of / lots of / a lot متوجه تفاوت آنها نیستند. پایین تر این کلمات کمیتی را به تفصیل توضیح میدهم.

از بین سه کلمه a lot of / lots of / a lot ٬ دوکلمه a lot of / lots of با هم بررسی میشوند و کلمه a lot یک قید است به صورت جدا بررسی میگردد.

a lot of / lots of

تفاوت بین a lot of و lots of چیست؟
این a lot of و lots of هر دو در انگلیسی استفاده میشوند و دقیقا یک معنی دارند. هر دو برای یک مقدار زیادی از چیزی٬ تعداد مردم و اشیاء به کار میرود.
بعنوان مثال:
‏I have a lot of pens on my desk
‏I have lots of pens on my desk

⇓ A lot of Beautiful flowers were sent to Azi

ادامه مطلب

افعال حالتی و افعال کنشی در زبان انگلیسی

فعل حالتی و فعل کنشی

action/dynamic verbs VS stative verbs

در زبان انگلیسی دو مدل فعل وجود دارد.

افعال حالتی (stative verbs)

افعال کنشی یا عملی (action/dynamic verbs)

فعل حالتی (stative verbs)

این افعال شرایط و وضعیت موجود را شرح میدهند٬ در واقع صفتی هستند که موقعیت چیزی را توصیف میکنند یا موجودیت یه چیز را.

این افعال نمیتوانند فرم استمراری با فعل جراند (ing) دار را داشته باشند.

به این افعال گاهی “state verbs” نیز گفته میشود.

برخی از افعال حالتی:

love, hate, like, prefer, doubt, seem, know, own, understand

 Olaf is smelling the flower

ادامه مطلب

تفاوت be surprised-surprise‪-‬get surprised

surprise – be surprised – get surprise

اکثر زبان آموزان سورپرایز کردن رو با سورپرایز شدن اشتباه میگیرند٬ در این درس قصد داریم که تفاوت get surprised, surprise و be surprised رو به شما آموزش دهیم.

surprise 

به معنی کسی رو سورپرایز و غافلگیر کردن

وقتی میگیم I surprise یعنی من سورپرایز میکنم
بعبارتی٬ سورپرایز کننده٬ فاعل این جمله هستش

I surprised her
من اورا غافلگیر کردم.

He surprised me
او من را سورپرایز کرد.

⇓  Azi get surprised seeing her facial acne in the mirror

ادامه مطلب

نحوه استفاده از Just, yet, still, already

Just, yet, still, already

Just, yet, still, already

این کلمات که به قیود زمان معروف هستند٬ اغلب با فرم فعل در حالت پرزنت پرفکت (حال کامل) استفاده میشوند اما٬ yet, still و already میتونند با فرم های دیگه فعل هم بیایند. البته استثناهایی موجود است که به تفصیل در این درس توضیح داده میشود.

Azi has already finished her homework ادامه مطلب

فرق marry با get married و be married

(to marry (someone
فعل ازدواج کردن٬ یک فعل عمومی و جنرال است. زمانیکه میخوایم به مردم اعلام که کنیم که ازدواج کردیم از این فعل استفاده میکنیم.

به کار بردن حرف اضافه with در marry with someone غلط است.
همچنین حرف اضافه to در جمله I married to someone هم درست نیست.

جمله درست:
زمانی که از این عبارت استفاده کردید تنها کافیست که اسم شخص رو بعد از فعل marry بیارید٬ مثلا:
I married Ramin in 1980.

ادامه مطلب