تفاوت Like و Would Like

فرق i like و i would like

در این در به تفاوت Like و Would Like می پردازیم و می گوییم هر دو این کلمات در چه موقعیتی مورد استفاده هستند. در ابتدا پیشنهاد می دهیم در ویدئو زیر فرق like و would like را ببینید و سپس باقی مطالب را مطالعه کنید.   تفاوت like و would like وقتی می خواهیم […]