گرامر I didn’t see that coming

 I didn’t see that coming
اصلا فکرشم نمیکردم

عبارتی رایج برای بیان چیزی که غیر قابل پیش بینی و دور از انتظار و یا حتی حدس و گمان بوده باشد و از شنیدن آن کاملا متعجب میشویم.

I just got fired, I didn’t see that coming.
اصلا فکرشم نمی کردم اخراج بشم (اتفاقی غیر منتظره)

بجای that میتوان ازit, this استفاده کرد.

و همچنین بجای didn’t از did not

“I didn’t see it coming” or “I did not see this coming”
و یا بصورت سوالی میتوان بیان کرد

Did you see that coming؟
فکرشو میکردی؟

You and my best friend are dating? I didn’t see that coming.
اصلاً فکرشوهم نمیکردم تو و صمیمیترین دوستم با هم قرارعاشقانه بزارید

My cousin was arrested yesterday. My whole family didn’t see that coming.
پسرعموم دیروز دستگیر شد. کل خانواده چنین چیزی را نمیتونستند تصور کنند

Did they get married? I didn’t see that coming.
اصلاٌ فکرشو نمیکردم اونها با هم ازدواج کنند

That movie got the Oscar? I didn’t see that coming.
اصلاً فکرشو نمیکردم اون فیلم برنده جایزه اسکار بشه

I don’t know how you feel about old age… But in my case I didn’t even see it coming. It hit me from the rear.

Phyllis Diller

فکرشو هم نمیکردم اینجوری بشه|I didn't see that coming| آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

شماره تماس استاد رامین موسوی | مدرس زبان انگلیسی

Song: Didn’t See It Coming

Singer: Belle and Sebastian

Lyrics:

Make me dance, I want to surrender

Your familiar arms, I remember

We’ve been going transcontinental

Got no car, we just take a rental

But we don’t have the money


(Money makes the wheels and the world go round)

Forget about it, honey

Make me dance, I want to surrender

Your familiar arms, I remember


Everybody’s talking about you

Every word’s a whisper without you

But we don’t have the money

(Money makes the wheels and the world go round)

Forget about it, honey

Trouble’s never far away when you’re around

Cause we don’t have the money

(Money makes the wheels and the world go round)

Forget about it, honey

I didn’t see it coming


I’m just not in the running

Take me on a train ‘cos I’m not flying
I

can see the world from a different side


Read about…

آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *