کدوم لهجه زبان انگلیسی؟

 آموزش زبان انگلیسی – کدوم لهجه زبان انگلیسی؟
وقتی ایلتس درس بدی باید بتونی هم آمریکایی، بریتانیایی و استرالیایی هم حرف بزنی که بچه ها قبل ازمون بتونن در شنیدار بهش عادت کرده باشند.
دوستانی که بریتیش دوست دارند،
اگر زبان اموز هستید سمتش نرید سخته و باعث میشه روند یادگیریتون بیاد پایین.همزمان نمیتونید تمرکز کنید.
حتی استاد ها هم شاید نتونن چون مدام با شاگرد های سطح پایین در تماس هستند و گوششون عادت داره به حرف شاگردها.
اگر در امریکایی خوب باشید بهتر هست

آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

2 Comments

  • amin etebari

    grat

  • samira

    hi mr mousavi.. thanx for videos

  • Write a Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *