نکته ای در مورد بیکاز و گذشته کامل

نکته ای در مورد Because و گذشته کامل

 

نکاتی برای تست زنی برای گذشته کامل:
وقتی در جمله شما بیکاز یا زیرا چونکه وجود داره که دلالت به گذشته داره میتونید شک کنید که احتمالا این جمله بعدش باید گذشته کامل یا همون ماضی بعید باشه. یعنی: وقتی میگیم چرا یک کاری رو در گذشته انجام دادیم، اونوقت جمله دلیل رو با گذشته ساده میگیم.

زود اومدم خونه چون کارم تموم شده بود. کارم زود تموم شد چون مشتری زیادی نیومده بود.
مشتری نیومد چون در پاساژ بسته شده بود. درو بستند چون یکی برای تعمیرات اومده بود.

ترجمه کنید تصحیح میکنم:
I called him because he had asked me to.
I changed it because it had been broken.
they went out cuz it had stopped raining.
داشت گریه میکرد چون گم شده بود.
خونه نرفتم چون ماشینم خراب شده بود.

شاید علاقه مند باشید سایر دروس آموزش گرامر سایت رامین موسوی را مشاهده کنید.

آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *