طرز تلفظ warm , worm

کرمها قبل ورزش بدنشونو گرم میکنند 🙂

Warm up before every workout
قبل هر ورزشی٬ نرمش کن

طرز تلفظ
warm , worm

Warm
به معنی گرم٬ گرم کردن و تلفظ میشه وُرم
درحالیکه
Worm
به معنی کرم و تلفظ میشه وِرم
.
مثالهایی از
warm up
You’re going to hurt yourself if you don’t warm up before the game
اگه قبل از ورزش ٬ بدنتو گرم نگنی آسیب میبینی
.
The players are warming up
بازیکنان دارند گرم میکنند
.

آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *