بازوهای من بزرگه ;) – My Muscles Are Big

نکته: تلفظ “آر” در صحبت عادی و غیرکتابی ٬ گاهی “اِر” شنیده میشه.
به هر دو تلفظ گوشتون رو عادت بدید
وقتی داریم عادی و معمولی صحبت میکنیم٬ آر به شکل اِر خونده میشه
مگه اینکه آروم صحبت بشه.
مثلا

My muscles are big = my muscleser big.
مای ماسلزر بیگ.
آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *