ویدیو های اختصاصی رایگان برای شما در شبکه های اجتماعی مختلف مثل اینستگرام و فیسبوک و تلگرام ضبط کرده ام. خیلی سعی کردام تا نکاتی را به شما یاد دهم که در کلاس های اموزش زبان انگلیسی دیگر نادیده گرفته شده، بی اهمیت دیده شده و یا توانایی اموزش آن وجود نداشته و یا در کتاب اموزش عمومی آنها قرار گرفته نشده و اموزشگاه مجبور به روخوانی از این کتاب ها کرده است

تفاوت بین grow up – bring up
افعال حسی Look, Sound,Seem, Taste, Smell, Feel
تفاوت بین go to – go into
تفاوت معنی get – be + صفت
Past Perfect Tense – گرامر گذشته کامل
گرامر جملات cleft
فرق پیشنهاد دادن با should و had better
اگه کسی به طوطی بگه طاطی٬ احساست چیه
نکته ای در مورد with
Supposed to = میبایستی
گرامر would rather با فعلا ساده و گذشته
جواب جمله سوالی با do و have
گرامر نزدیک بود بمیرم
گرامر حال کامل استمراری
چرا لهجه در یادگیری زبان موثر است؟
معانی متفاوت Put On و تفاوت آن با Wear
شرطی نوع دوم-If you were, you would do
تو باغ نیست – He is spaced out
من نه٬ شما نه – not me, not you
به طبیعت خودم برگشتم
گرامر پیشرفته شرطی نوع سوم
Get Through – Go Through sth معنی عبارات
ساخت صفت با استفاده از کلمه + ish
ای کاش میدیدمت٬ گرامر ایکاش
بعد از فعل LET و Make فعل بعدی to نمیگیرد
یادگیری زبان با موزیک – آهنگ Goo Goo Dolls – Iris
Button, ZIp, Buckle + Up و Down معانی لغات
Crash – Have an accident تصادف و تصادف کردن
I Work More, Harder ? آیا این عبارت درست است؟
معانی عبارات get away with sth و to be at large
 نکاتی در مورد I wanted to do – I was going to do
صفاتی با حروف OUS در زبان انگلیسی
Lost for words نکته هایی از موزیک
برای آموزش زبان انگلیسی چه سریالی ببینیم؟
جهت ها در زبان انگلیسی
گرامر I didn’t see that coming
گرامر Too
مفهوم get ready, get late ,..
گرامر نقل قول در انگلیسی
گرامر even though
آیا سریال گیم آو ترونز مناسب زبان آموز هست؟
I feel like doing
معنی عبارت seem to be doing
نحوه تلفظ دو کلمه badman و batman
تفاوت گرامر آینده و آینده استمراری
معنی عبارت what’s the stitch
گرامر اینورژن با little did I know
معرفی کتاب آموزشی زبان انگلیسی
نحوه تلفظ دو کلمه can و can’t
تفاوت عبارت های maary و get married
معنی عبارت supposed to do
معانی عبارت های wear-put on-be wearing-change
گرامر اینورژن با قید منفی